Saturday, June 24, 2017

Είναι ένα κουνούπι που θέλει να συγκατοικίσουμε ...

Ας μου το πει ευγενικά στο δεξί αυτί, που είναι και το καλό το χέρι μου...

No comments:

Post a Comment